Jensen, Bård Uri, og Guri Bordal Steien. 2017. «Intonasjonstrekk I flerspråklige Taleres Idiolekter I to Post-S1-språk». NOA - Norsk Som andrespråk 33 (2). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1422.