Golden, Anne. 2016. «ASK-Korpuset gjør andrespråksforskningen Enda Morsommere. Men Hva gjør Voksne innlærere Med Verbet gjøre I ASK?». NOA - Norsk Som andrespråk 31 (1-2). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1185.