MOLDE, E. B.; WUNDERLICH, I. "That’s why jeg sa ja til intervju også" Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen. NOA - Norsk som andrespråk, [S. l.], n. 1-2, 2021. Disponível em: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994. Acesso em: 2 jul. 2022.