ALSTAD, Gunhild Tomter; RANDEN, Gunhild Tveit; AASEN, Solveig Fredriksen. Læreroppfatninger om endring: En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. NOA - Norsk som andrespråk, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 22, 2020. Disponível em: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887. Acesso em: 26 feb. 2024.