Tonne, I., Nordby, A. R., Seljevold, K. E., Simonsen, M., & Ufs, S. (2011). Poesi og lingvistiske kontraster. SprÄklig oppmerksomhet i klasserommet. NOA - Norsk Som andresprÄk, 27(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/864