Thurmann-Moe, C., Bjerkan, K. M., & Monsrud, M.-B. (2012). Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/858