Horbowicz, P. (2014). Å oppnå sine kommunikative mål som andrespråksbruker. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/834