Myklebust, R., & Fondevik, B. (2023). Kompetanse for sprÄklig og kulturelt mangfold i utdanning: - en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing . NOA - Norsk Som andresprÄk, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2212