Lexander, K. V. (2023). Norsk som andrespråk i digital kommunikasjon på arbeidsplassen: Språklege praksisar blant litauiske arbeidsinnvandrarar. NOA - Norsk Som andrespråk, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2211