Szymanska, O. (2023). Er "å holde hodet kaldt" det samme som "å (be)holde kaldt blod"? Metaforiske uttrykk i norsk og polsk - forståelse og ekvivalens. NOA - Norsk Som andrespråk, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2210