Øverbekk, M., & Kjelaas, I. (2022). En studie av sju polskspråklige elevers erfaringer med innpass, identitet og investering i norskspråklige fellesskap. NOA - Norsk Som andrespråk, 38(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2105