Molde, E. B., & Wunderlich, I. (2021). "That’s why jeg sa ja til intervju også" Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen. NOA - Norsk Som andrespråk, (1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994