Alstad, G. T., Randen, G. T., & Aasen, S. F. (2020). Læreroppfatninger om endring: En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. NOA - Norsk Som andrespråk, 36(2), 22. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887