(1)
Tonne, I.; Nordby, A. R.; Seljevold, K. E.; Simonsen, M.; Ufs, S. Poesi Og Lingvistiske Kontraster. SprÄklig Oppmerksomhet I Klasserommet. NOA 2011, 27.