(1)
Thurmann-Moe, C.; Bjerkan, K. M.; Monsrud, M.-B. Utvikling Av ordforståelse for Ulike Kategorier Ord Hos flerspråklige Elever På morsmål Og Norsk. NOA 2012, 28.