(1)
Gujord, A.-K. H. Individuelle Skilnadar I andrespråkslæringa: Om Status Og Trendar I Forskinga. NOA 2013, 29.