(1)
Skommer, G. Norsk Fonologi - En Utfordring for Polske innlærere?. NOA 2014, 30.