(1)
Horbowicz, P. Å Oppnå Sine Kommunikative mål Som andrespråksbruker. NOA 2014, 30.