(1)
Myklebust, R.; Fondevik, B. Kompetanse for sprÄklig Og Kulturelt Mangfold I Utdanning: - En Analyse Av Innholdet I Skolers Og Barnehagers Arbeid Med En Nasjonal Kompetansesatsing . NOA 2023, 39.