(1)
Lexander, K. V. Norsk Som andrespråk I Digital Kommunikasjon På Arbeidsplassen: Språklege Praksisar Blant Litauiske Arbeidsinnvandrarar. NOA 2023, 39.