(1)
Øverbekk, M.; Kjelaas, I. En Studie Av Sju polskspråklige Elevers Erfaringer Med Innpass, Identitet Og Investering I norskspråklige Fellesskap. NOA 2022, 38.