(1)
Golden, A.; Jensen, B. U.; Szymanska, O. Flervalgstester I Studier Av metaforforståelse Blant norskinnlærere. NOA 2021, 37.