(1)
Alstad, G. T. Med Forskningsetiske Briller På - En drøfting Av Dilemma I Forskning Som Involverer Gryende flerspråklige Barnehagebarn. NOA 2021, 37.