(1)
Alstad, G. T.; Randen, G. T.; Aasen, S. F. Læreroppfatninger Om Endring: En Studie Av barnehagelæreres Perspektiver På språkdidaktisk Utviklingsarbeid. NOA 2020, 36, 22.