(1)
Golden, A.; Kulbrandstad, L. A. Læreroppfatninger Om Det Felles Europeiske Rammeverket. NOA 2020, 35.