(1)
Hvistendahl, R. Anne Marit Vesteraas Danbolt Og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk Fornying I Den Flerkulturelle Skolen. NOA 2019.