(1)
Tkachenko, E.; Bratland, K.; Fevolden, B. H. Barnehagen Som språklæringsarena for flerspråklige Barnehageansatte I Arbeidsrettet norskopplæring. NOA 2018, 34.