(1)
Monsen, M. Andrespråksdidaktisk Forskning På voksenopplæring I Norge: En Oversikt Fra 1985 Til I Dag. NOA 2016, 31.