(1)
Tonne, I.; Palm, K. Andrespråksdidaktisk Forskning- En Oversikt over Hva, Hvordan Og Hvorfor I andrespråk I Grunnskolen I 30 år. NOA 2016, 31.