(1)
Alstad, G. T. Barnehagen Som læringsarena for Gryende flerspråklighet - En Oversikt over Forskning 1985-2015. NOA 2016, 31.