(1)
Quist, P.; Svendsen, B. A. MultiNord 2007-2015: Et Nettverk for Forskning Om språk I Heterogene Byrom - Empiriske Og Teoretiske Hovedlinjer. NOA 2016, 31.