(1)
Golden, A. ASK-Korpuset gjør andrespråksforskningen Enda Morsommere. Men Hva gjør Voksne innlærere Med Verbet gjøre I ASK?. NOA 2016, 31.