(1)
Ryen, E.; Tonne, I. Norske Grammatikkarbeider Med Et andrespråks­perspektiv - En Oversikt. NOA 2016, 31.