[1]
Thurmann-Moe, C. mfl. 2012. Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk. NOA - Norsk som andrespråk. 28, 1 (feb. 2012).