[1]
Gujord, A.-K.H. 2013. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA - Norsk som andrespråk. 29, 2 (feb. 2013).