[1]
Skommer, G. 2014. Norsk fonologi - en utfordring for polske innlærere?. NOA - Norsk som andrespråk. 30, 2 (mar. 2014).