[1]
Myklebust, R. og Fondevik, B. 2023. Kompetanse for sprÄklig og kulturelt mangfold i utdanning: - en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing . NOA - Norsk som andresprÄk. 39, 1 (okt. 2023).