[1]
Lexander, K.V. 2023. Norsk som andrespråk i digital kommunikasjon på arbeidsplassen: Språklege praksisar blant litauiske arbeidsinnvandrarar. NOA - Norsk som andrespråk. 39, 1 (okt. 2023).