[1]
Szymanska, O. 2023. Er "å holde hodet kaldt" det samme som "å (be)holde kaldt blod"? Metaforiske uttrykk i norsk og polsk - forståelse og ekvivalens. NOA - Norsk som andrespråk. 39, 1 (okt. 2023).