[1]
Øverbekk, M. og Kjelaas, I. 2022. En studie av sju polskspråklige elevers erfaringer med innpass, identitet og investering i norskspråklige fellesskap. NOA - Norsk som andrespråk. 38, 1 (sep. 2022).