[1]
Molde, E.B. og Wunderlich, I. 2021. "That’s why jeg sa ja til intervju også" Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen. NOA - Norsk som andrespråk. 1-2 (okt. 2021).