[1]
Alstad, G.T. mfl. 2020. Læreroppfatninger om endring: En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. NOA - Norsk som andrespråk. 36, 2 (des. 2020), 22.