[1]
Golden, A. og Kulbrandstad, L.A. 2020. Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket. NOA - Norsk som andrespråk. 35, 2 (jan. 2020).