[1]
Tkachenko, E. mfl. 2018. Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA - Norsk som andrespråk. 34, 1-2 (nov. 2018).