[1]
Jølbo, I.D. 2016. "Å skrive seg et rom". NOA - Norsk som andrespråk. 32, 1-2 (des. 2016).