[1]
Quist, P. og Svendsen, B.A. 2016. MultiNord 2007-2015: Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom - empiriske og teoretiske hovedlinjer. NOA - Norsk som andrespråk. 31, 1-2 (feb. 2016).