[1]
Kulbrandstad, L.I. 2016. Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk. 31, 1-2 (feb. 2016).