Informasjon for bibliotekarer

Vi oppfordrer alle forskningsbibliotekarer til å føre dette tidsskriftet inn i den elektroniske tidsskriftbeholdningen ved deres bibliotek.