1.
Hammerstad GT. Tematisk orientert diskursanalyse av redegjørelser: diagnostisk usikkerhet i genetisk veiledning. NLT [Internett]. 23. desember 2023 [sitert 14. april 2024];41(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2270