1.
Sbertoli-Nielsen P. Teasing Out mm: Bilabial-Nasal Response Particles in Norwegian. NLT [Internett]. 23. desember 2023 [sitert 24. juli 2024];41(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2265